//
Arhiiv

Janela Tähepõld-Tammert

Janela Tähepõld-Tammert has written 308 posts for Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu kirjandusblogi

F. Stuart Chapin, Pamela A. Matson, Peter M. Vitousek. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, 2011

Maa kliima, taimestik ja loomastik on pidevas muutumises ning seepärast on hädavajalik mõista maismaa ökosüsteeme, selle protsesse ja nende tundlikkust keskkonna muutuste suhtes. See ongi käesoleva teose raamistikuks. Ökosüsteemi ökoloogia uurib seoseid organismide ja nende füüsilise keskkonna vahel maa süsteemide kontekstis. Raamat annab teadmisi ökosüsteemi ökoloogia ajaloolisest taustast, struktuurist ja kontseptuaalsetest edusammudest. Esile tõstetakse uusi … Continue reading

R. S. K. Barnes, R. N. Hughes. An introduction to marine ecology. Blackwell Science, 1999

Tegemist on põhjaliku õpikuga mereökoloogiast, selle kontseptsioonidest ja protsessidest. Teemade hulk on lai – tutvustatakse erinevaid mereorganisme, nende elupaiku ning populatsioonide ja ümbruse vahelisi koosmõjusid, mereorganismide ellujäämise ja paljunemise võimet mõjutavaid tegureid, samuti ökoloogia arengut ja loodushoidu. Raamatu tugevuseks on selge ja lakooniline põhiteemade esitus rõhuasetusega inimtegevuse mõjudele.   Vaata, kas raamatut saab laenutada Click … Continue reading

Margus Lopp. Stereokeemia: õpik kõrgkoolidele. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2014

Käesolev õpik on sissejuhatav materjal stereokeemiasse – keemia harusse, mis tegeleb aatomite ruumilise paigutusega molekulis ja vastavate manipulatsioonidega. Raamatu aluseks on autori stereokeemia-alased loengud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Helsingi Ülikoolis. Õpik sobib ülikoolide keemia, bioloogia ja arstiteaduse magistri- ning doktoriastme üliõpilastele stereokeemia aluste omandamiseks ja nende kasutamiseks iseseisvas töös, samuti on see kasutatav käsiraamatuna keemia, farmaatsia … Continue reading

Ants Palgi, Alar Jõgi. CAD administration handbook for SolidWorks. CAD Admin OÜ, 2017

Tegemist on CAD-projekteerimise käsiraamatuga, mis tutvustab programmi SolidWorks. Raamatus keskendutakse sellele, kuidas luua konkurentidest hõlpsamini tõhus ja jätkusuutlik projekteerimissüsteem. Autorid Ants Palgi ja Alar Jõgi on professionaalsed SolidWorksi kasutajad ja eksperdid, kes on oma mõtted ja kogemused koondanud põhjalikuks käsiraamatuks. Raamat on abiks neile, kes juba kasutavad CAD-süsteeme, kui ka neile, kes alustavad nullist. Käsiraamatu … Continue reading

Eesti rahva rõiva ilu: kuda rahvas, nõnda rõõvas. Varrak, 2017

“Eesti rahva rõiva ilu” on kaunis fotoalbum eesti rahvariiete traditsioonidest. Fotodel on rahvariided, mida kanti 100-200 aastat tagasi, kuid rahvariiete kandmise komme on Eestis säilinud ka tänapäeval tänu meie laulu- ja tantsupeo traditsioonidele. Lisaks kaunitele fotodele on toodud lühike ülevaade rahvariiete ajaloost nii eesti- kui ka inglise keeles ja valik vanasõnu Eesti eri paikadest.   … Continue reading

Ken Webster. The circular economy: a wealth of flows. Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2017

Majandusekspert ja õppejõud Ken Webster tutvustab ringmajandust ja seni kasutusel olevat lineaarmajandusmudelit ning võrdleb neid omavahel. Lineaarmajandusmudel, mille skeemiks on “tooda-kasuta-hülga”, vastandub selgelt mittebioloogiliste ressursside ja materjalide taaskasutusele ning ressursitõhususele teotuvale ringmajandusele. Webster selgitab erinevate praktiliste näidete, skeemide ja jooniste abil, et ringmajandusele üleminek on 21. sajandi paratamatus – ressursid peavad ringlema ja tootma rohkem … Continue reading

Pier Vittorio Aureli. Vähem on piisav: arhitektuurist ja askeesist. Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, 2017

Käesolev raamat on Eesti Kunstiakadeemia uue sarja “Ehituskunsti Raamatukogu” esimene köide. Raamatu teemaks on minimalistlik disain ja arhitektuur, mis tegelikkuses kasinuse egiidi all õigustab hoopis sotsiaalprogrammide kokkutõmbamist ning “vähemaga rohkema tegemise” all pigem suurema tööefektiivsuse nõudmist. Aureli otsib raamatus vastust küsimusele, kuidas on võimalik keelduda võlamajanduse moraalsest santaažist ja jõuda sellise minimalismi juurde, kus vähem … Continue reading

Pamela Hill. Environmental protection: what everyone needs to know. Oxford University Press, 2017

Ameerika Ühendriikide keskkonnajurist Pamela Hill jagab käesolevas raamatus asjakohast teavet keskkonnakaitse mõiste, tausta ja arengute kohta. Keskkonnakaitse põhielemente tutvustatakse konkreetsete näidete abil Ameerika Ühendriikide praktikast, et mõista praeguste probleemide konteksti ning seletatakse lahti keskkonnakaitse teaduslikud, õiguslikud ja majanduslikud alused. Arutluse all on ka tuleviku perspektiiv – mida igaüks meist saaks keskkonna heaks ära teha. Raamat … Continue reading

Catherine Weetman. A circular economy handbook for business and supply chains: repair, remake, redesign, rethink. Kogan Page, 2017

Tänapäeva lineaarse majandusmudeli kõrval on järjest enam pead tõstmas ringmajanduse mudel, kus kesksel kohal on toote/teenuse disain, keskkonnasõbralikkus ning mittebioloogiliste ressursside ja materjalide taaskasutus. Käesolevas raamatus tutvustataksegi ringmajanduse põhiprintsiipe, ärimudeleid erinevate tööstusharude puhul (toiduainetetööstus, põllumajandus, tekstiilitööstus, mood) ning tarneahelate strateegiaid ja taktikaid võrrelduna traditsioonilise lineaarmajanduse mudeliga. Lisatud on rohkelt näiteid erinevatest turusektoritest, mis aitavad üliõpilastel … Continue reading

Adam Footer. Bokashi composting: scraps to soil in weeks. New Society Publishers, 2016

Tegemist on põneva ja meile suhteliselt tundmatu bokashi komposteerimismeetodit tutvustava raamatuga. Bokashi meetod on biomaterjali eeltöötlusmeetod Kagu-Aasiast, mille puhul biomaterjal kääritatakse hapnikuvabas ja happelises keskkonnas, kasutades mikroorganisme. Peale sellist eeltöötlust on võimalik biojäätmed väga kiiresti kompostiks muuta või mullaga siduda. Raamatus antakse ülevaade bokashi meetodist, tutvustatakse selle tausta ja ajalugu ning pakutakse nõuandeid kohalikest materjalidest … Continue reading

Tere tulemast!

Blogis tutvustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukokku saabunud uusi raamatuid.

In this blog TTK University of Applied Sciences Library introduces incoming new books.

Jälgi meid Facebookis

https://www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkooli.raamatukogu

Broneeri raamatuid

Meili teel raamatukogu[at]tktk.ee. Rohkem informatsiooni raamatukogu kohta leiate meie kodulehelt

Book items via email raamatukogu[at]tktk.ee. Find more information about library from our website

Postituste arhiiv

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com