//
Arhiiv

Keskkonnatehnoloogia / Environmental technology

This category contains 49 posts

Charles Moore, Cassandra Phillips. Plastic ocean: how a sea captain’s chance discovery launched a determined quest to save the oceans. Avery, 2011

1997. aasta suvel seilas kapten Charles Moore Hawaiilt oma kodusadamasse Californias. Ta kasutas otseteed läbi Vaikse ookeani põhjaosas asuva subtroopilise keerise ning sel teel sattus ta planeedi kõige suuremale prügisaarele. Käesolevas raamatus paljastab Moore oma kurjakuulutavad leiud ja plasti varjatud omadused. Plast kujutab suurt ohtu kaduvatele mereliikidele ja nende elukeskkondadele, mis on Moore’i sõnul veel … Continue reading

Waste management and sustainable consumption: reflections on consumer waste. Routledge, 2015

Tegemist on raamatuga jäätmetest, säästvast tarbimisest ja jätkusuutlikkusest jäätmete käitlemisel. Raamat on jaotatud neljaks osaks: tarbimine ja jäätmed, jäätmekäitlus, sotsiaalkultuurilised vaated jäätmetele, jäätmete vältimine. Teemasid käsitletakse keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja kultuuriteooriatest lähtuvalt ning pakutakse praktilisi lahendusi jäätmete probleemi lahendamiseks ja tarbijatele stiimuleid enda poolt tekitatava jäätmehulga vähendamiseks. Lisatud on näiteid juhtumiuuringutest nii Rootsist, Jaapanist, USA-st, … Continue reading

F. Stuart Chapin, Pamela A. Matson, Peter M. Vitousek. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, 2011

Maa kliima, taimestik ja loomastik on pidevas muutumises ning seepärast on hädavajalik mõista maismaa ökosüsteeme, selle protsesse ja nende tundlikkust keskkonna muutuste suhtes. See ongi käesoleva teose raamistikuks. Ökosüsteemi ökoloogia uurib seoseid organismide ja nende füüsilise keskkonna vahel maa süsteemide kontekstis. Raamat annab teadmisi ökosüsteemi ökoloogia ajaloolisest taustast, struktuurist ja kontseptuaalsetest edusammudest. Esile tõstetakse uusi … Continue reading

R. S. K. Barnes, R. N. Hughes. An introduction to marine ecology. Blackwell Science, 1999

Tegemist on põhjaliku õpikuga mereökoloogiast, selle kontseptsioonidest ja protsessidest. Teemade hulk on lai – tutvustatakse erinevaid mereorganisme, nende elupaiku ning populatsioonide ja ümbruse vahelisi koosmõjusid, mereorganismide ellujäämise ja paljunemise võimet mõjutavaid tegureid, samuti ökoloogia arengut ja loodushoidu. Raamatu tugevuseks on selge ja lakooniline põhiteemade esitus rõhuasetusega inimtegevuse mõjudele.   Vaata, kas raamatut saab laenutada Click … Continue reading

Pamela Hill. Environmental protection: what everyone needs to know. Oxford University Press, 2017

Ameerika Ühendriikide keskkonnajurist Pamela Hill jagab käesolevas raamatus asjakohast teavet keskkonnakaitse mõiste, tausta ja arengute kohta. Keskkonnakaitse põhielemente tutvustatakse konkreetsete näidete abil Ameerika Ühendriikide praktikast, et mõista praeguste probleemide konteksti ning seletatakse lahti keskkonnakaitse teaduslikud, õiguslikud ja majanduslikud alused. Arutluse all on ka tuleviku perspektiiv – mida igaüks meist saaks keskkonna heaks ära teha. Raamat … Continue reading

Adam Footer. Bokashi composting: scraps to soil in weeks. New Society Publishers, 2016

Tegemist on põneva ja meile suhteliselt tundmatu bokashi komposteerimismeetodit tutvustava raamatuga. Bokashi meetod on biomaterjali eeltöötlusmeetod Kagu-Aasiast, mille puhul biomaterjal kääritatakse hapnikuvabas ja happelises keskkonnas, kasutades mikroorganisme. Peale sellist eeltöötlust on võimalik biojäätmed väga kiiresti kompostiks muuta või mullaga siduda. Raamatus antakse ülevaade bokashi meetodist, tutvustatakse selle tausta ja ajalugu ning pakutakse nõuandeid kohalikest materjalidest … Continue reading

Johan Rockström, Mattias Klum. Suur maailm, väike planeet : küllus planetaarsete piiride raames. Tänapäev, 2016

Tegemist on olulise raamatuga maailma arengust huvitatud lugejale. Rootsi keskkonnateadlane Johan Rockström ning fotograaf ja filmitegija Mattias Klum rõhutavad, et inimkonnal tuleb toimida meie planeedi taluvusvõimet arvestades ning peame olema looduse ja kogu planeedi targad hoidjad. Tulevase heaolu võtmeks on inimkonna raske jalajälje vähendamine. Lihtsalt ja selgelt kirjutatud raamatu eriliseks väärtuseks on Mattias Klumi mõjusad … Continue reading

Jaan Karu. Veevärk. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2016

Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent Jaan Karu õpikuga, mis on koostatud spetsiaalselt Tehnikaülikooli keskkonna- ja veetehnika erialade õppeprogrammide jaoks, kuid on vajalik lugemisvara ka veevarustuse alal töötavatele spetsialistidele, välisveevärgi kohta teavet otsivatele õppuritele ja praktikutele. Raamatu koostamisel on arvestatud TTÜ kirjastuses aastatel 2009–2011 välja antud õppematerjale “Tarbeveekäitlus I–III” (kättesaadavad ka meie raamatukogus) ning Eesti standardi … Continue reading

Daniel R. Montello, Paul C. Sutton. An introduction to scientific research methods in geography and environmental studies. SAGE, 2013

Raamat käsitleb geograafia- ja keskkonnaalaste uuringute läbiviimist ja tõlgendamist. Teoses tutvustatakse teadustöö põhimõisteid, teaduslikku kommunikatsiooni ehk kirjastamist teadusajakirjades, uurimistöö disaine, andmekogumismeetodeid (nt mõõtmine, vaatlus, küsitlus, intervjuud ja testid), statistilist andmeanalüüsi, andmete esitamist tabelites ja graafikutes. Lisaks käsitletakse andmete usaldusväärsust ja kehtivust, eetikat ning infotehnoloogia rolli uurimistöös. Iga peatüki juures on toodud ka juhtumiuuringud. Raamatu positiivseks … Continue reading

Tracylee Clarke, Tarla Rai Peterson. Environmental conflict management. SAGE Publications, 2016

„Enviromental conflict management“ on interdistsiplinaarne õpik, milles tutvustatakse keskkonnakonfliktide juhtimist üldiselt ning erinevaid strateegiaid ja metoodikaid probleemide lahendamisel. Keskkonnakonfliktide juhtimine on pikk protsess, mis algab olukorra hindamisega ning lõpeb vajalike ühiste otsuste või kokkulepeteni jõudmisega. Raamatus pakutakse välja erinevaid tehnikaid avalikkuse kaasamiseks ja teavitustegevuseks, strateegiaid läbirääkimisteks ja erimeelsuste lahendamiseks. Õpiku teoreetiline osa on tihedalt seotud … Continue reading

Tere tulemast!

Blogis tutvustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukokku saabunud uusi raamatuid.
Vaata meie kodulehte
Jälgi meid Facebookis

In this blog TTK University of Applied Sciences Library introduces incoming new books.
Find more information about library from our website
Follow us on Facebook

Postituste arhiiv

blog.tr.ee
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com