//
Arhiiv

elektritehnika

This tag is associated with 23 posts

Duane Hanselman. Brushless motors : magnetic design, performance, and control of brushless DC and permanent magnet synchronous motors. E-Man Press LLC, 2012

Raamatu koostamisel on autor lähtunud sellest, et paljud samal teemal kirjutatud teosed nõuvad lugejalt raamatust aru saamiseks laialdasi eelteadmisi. Antud raamatu puhul on lähenetud teemale nii, et sellest on võimalik aru saada ka neil, kelle teadmised elektrimootorite disainist on alles omandamisel. Raamatu peamiseks eesmärgiks on anda baasteadmised, et oleks võimalik arendada praktilisi oskusi ja uurida … Continue reading

Jacek F. Gieras, Rong-Jie Wang, Maarten J. Kamper. Axial flux permanent magnet brushless machines. Springer, 2008

Aksiaalrootororiga püsimagnet-sünkroonmasinatel (axial flux permanent magnet brushless machines) on alternatiividega võrreldes mitmeid eeliseid. Neid kasutatakse üha enam kodustes elektroonikaseadmetes, haiglates, autotööstuses ja mänguasjades, aga ka lennukites, laevades, tuulegeneraatorites jpm. Käesolevas raamatus vaadeldakse aksiaalrootororiga püsimagnet-sünkroonmasinate ehitust, disaini, analüüsi ja kasutamist. Autorid esitlevad oma uurimistöö tulemusi, aga ka teiste uurijate panust valdkonda. Teos pakub kindlasti huvi elektriinseneridele, … Continue reading

Branko L. Dokic, Branko Blanuša. Power electronics : converters and regulators. Springer, 2015

Raamat on kirjutatud autori Banja Luka Ülikoolis elektrotehnika teaduskonnas saadud laialdaste kogemuste põhjal. Jõuelektroonika võimaldab muuta elektrienergia pinge kuju, efektiivväärtust või voolutugevust ja sagedust muundurite abil. Muundurid jagunevad funktsiooni järgi alalispingemuunduriteks, vahelduvpingemuunduriteks, alalditeks ja vahelditeks. Raamatus antakse laialdane ülevaade jõuelektroonika seadmetest: muunduritest, regulaatoritest, dioodidest, transistoritest, lülititest jm elektroonikakomponentidest. Näited, harjutused ja lahendused hõlbustavad teemast arusaamist. … Continue reading

Code of practice for in-service inspection and testing of electrical equipment. The Institution of Engineering and Technology, 2012

Käesoleva raamatu eesmärk on anda juhiseid elektriseadmete kontrollimiseks, et teha kindlaks, kas seadmed sobivad kasutamiseks või vajavad asendamist. Lisaks tutvustatakse elektriseadmete tüüpe, teste, ohutusnõudeid, Suurbritannia seadusandlust ja standardeid jpm. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Jaan Järvik. Üldelektrotehnika. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2014

Käesoleva õpiku eesmärk on luua tervikpilt elektrinähtustest. Raamatus on käsitletud elektri olemust, elektri- ja magnetahelaid, elektrimõõtmisi, reaktoreid, trafosid ja elektrimasinaid ning elektriohutust. Iga peatüki lõpus on kordamisküsimused. Lisas on ülevaade elektrotehnika ajaloost, mis aitab mõista, miks meie tänapäevane ettekujutus elektrist on jäänud viimasel sajal aastal muutumatuks. Õpik on mõeldud eelkõige nendele üliõpilastele, kelle jaoks elektrotehnika … Continue reading

High voltage engineering and testing. The Institution of Engineering and Technology, 2013

Käesolev kolmas väljaanne tugineb varasemalt väga populaarsetele HVET väljaannetele. Raamat sisaldab põhjalikku informatsiooni kõrgepinge jaotusvõrkudest ja selle komponentidest (UHV, HV, HVDC võrgud; ülekandesüsteemide arengud välismaal AC, DC). Teoses käsitletakse ka UHV ja HV jaotusvõrkusid nii pakkuja kui ka kasutaja seisukohalt, samuti viimaseid arenguid taastuvenergia tehnoloogias. Ideaalne lugemismaterjal üliõpilastele, õppejõududele, konsultantidele ja kõigile, kes soovivad laiendada … Continue reading

Juan M. Gers and Edward J. Holmes. Protection of electricity distribution networks. Institution of Engineering and Technology, 2011

Kvaliteetne elektriteenus on tööstushoonetes ja elamutes üha olulisemal kohal terves maailmas. Elektrisüsteem peab olema usaldusväärne ning hea tulu ja kulu suhtega. See raamat on kirjutatud kahe väga kogenud inseneri poolt, kes annavad edasi elektrisüsteemide teoreetilised põhitõed, näited ja ülesanded. Raamatus on toodud välja sellised kaasaegsed teemad nagu hajaenergeetika, nutikad elektrilahendused ja standard IEC 61850. Teos … Continue reading

Endel Risthein. Energiatehnika ja maailm. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2013

Raamat „Energiatehnika ja maailm“ käsitleb lühidalt ja ülevaatlikult Maa energiavarusid ning nende rakendamist, energia saamist, muundamist, edastamist ja salvestamist, energia tarbimisviise, energiaseadmete toimet keskkonnale ning nii Eesti kui ka Euroopa ja maailma energiamajanduse tulevikuväljavaateid. Teos sisaldab nii muutumatuid põhitõdesid kui ka pidevalt muutuvate tehniliste lahenduste kirjeldusi ja energeetika arenguandmeid. Teose varasemad trükid (ilmunud aastatel 2007 … Continue reading

Chris Kitcher. Practical guide to inspection, testing and certification of electrical installations. Routledge, 2013

Käesolev raamat käsitleb elektripaigaldiste tehnilist kontrolli ja testimist. Autor kirjeldab samm-sammult, missugused testimised on vajalikud, abiks on ka värvifotod. Toodud on näited, kuidas kontrollida testitulemusi ja täita vajalikku dokumentatsiooni ning kuidas vältida ja lahendada tavalisemaid probleeme, mis töö käigus võivad tekkida. Raamatus toodud informatsioon vastab rahvusvahelistele standarditele (17th IET Wiring Regulations). Vaata, kas raamatut saab … Continue reading

Steve Senty. Motor control fundamentals. Delmar, 2013

„Motor control fundamentals” on lihtsasti loetav ja mõistetav raamat, mis annab teadmisi, kuidas töötada asünkroonmootoritega. Raamatust saab ülevaate, mis on asünkroonmootor, lisaks on peatükid  ühe- ja kolmefaasiliste asünkroonmootorite teooria ja toimimise kohta. Käsitletakse kõiki  elektrikutele vajalikke teemasid, samuti saab informatsiooni vajalike tööriistade ja varustuse kohta. Iga peatüki lõpus on kokkuvõte ja küsimused. Raamat on varustatud … Continue reading

Jälgi meid Facebookis

https://www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkooli.raamatukogu

Raamatute broneerimine

Meili teel raamatukogu[at]tktk.ee või telefoninumbril 666 4529. Rohkem informatsiooni raamatukogu kohta leiate meie kodulehelt

Booking items via email raamatukogu[at]tktk.ee or via phone +372 666 4529. Find more information about library from our website

Postituste arhiiv

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com