//
Arhiiv

hoonete ehitus

This tag is associated with 56 posts

Dan M. Frangopol and Yiannis Tsompanakis. Maintenance and safety of aging infrastructure. CRC Press/Balkema, 2014

Raamat tutvustab uusimaid teadusavastusi vananevate ehituskonstruktsioonide hoolduse ja ohutuse valdkonnas. Antakse ülevaade arvutuslikest ja eksperimentaalsetest tehnikatest kahjustuste hindamisel, aga ka hoonete, sildade ja laevade hooldusel ja moderniseerimisel. Erinevate rajatiste kuluefektiivsel haldamisel ja hooldusel on vajalik nii rajatiste tehniliste omaduste kui ka kogu elutsükli jooksul tehtud kulutuste tasakaal. Peamised teemad raamatus on vananevad ehituskonstruktsioonid, kliimamuutused ja … Continue reading

Life-cycle of structural systems : design, assesment, maintenance and management. CRC Press/Balkema, 2015

Raamat koosneb rahvusvahelisel sümpoosiumil Life-Cycle Civil Engineering 2014 esitatud ettekannetest. Käsitletud on peamisi aspekte rajatiste elutsükli kujundamisel, rõhuasetusega kahjustustele, seirele, hindamisele, hooldusele, rehabiliteerimisele, maksumusele ja elutsükliga seotud arvutuslikele vahenditele. Raamat sobib tudengitele, uurijatele ja praktikutele ehituse ja tööstuse kõigist valdkondadest. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

RIL 107-2012 : ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend. ET INFOkeskus, 2015

Eestikeelsena on ilmunud RIL 107-2012, “Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend”, mis sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi. Juhendi eesmärk on parandada tarindite niiskustehnilise toimivuse kvaliteeti. Esile on tõstetud välispiirete sisepinna õhutiheduse tähtsus ning välispinna kuivamise võimaldamine. Samuti on juhistes ja soovitustes varasemast rohkem rõhutud lahenduste toimivusele ja niiskustaluvusele. … Continue reading

David G. Carmichael. Infrastructure investment : an engineering perspective. CRC Press, 2015

Infrastruktuuri projekti eelinvesteerimise faasis on vaja hinnata projekti teostatavust nii rahalises kui mitterahalises mõttes. Infrastruktuuri all on raamatus silmas peetud hooneid, teid, sildu, tamme, torujuhtmeid, raudteid, sadamaid jms, mis on ühiskonnale olulised ja hõlmavad inimtegevuse poolt loodud varasid. Mitterahalised aspektid on nii sotsiaalsed kui ka keskkonnaalased. Nõudlus tulevikus ja hilisemad objektiga seotud kulud on üldjuhul … Continue reading

Glass construction manual. Birkhäuser; Edition Detail, c2007

Klaas on tänapäeval väga populaarne ehitusmaterjal ning seda saab kasutada väga erineval moel nii arhitektuuris kui ka ehituses. Raamatus antakse ülevaade klaasi ajaloost, rollist arhitektuuris, klaasist kui ehitusmaterjalist, lisaks on toodud hulganisti juhtumiuuringuid. Raamatus on palju jooniseid ja illustratsioone ning see sobib arhitektidele ja ehitusinseneridele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the … Continue reading

Timber construction manual. Birkhäuser, 2008

Käsiraamat annab ülevaate puidust kui ehitusmaterjalist läbi ajaloo, puidu füüsikalistest omadustest, samuti on ära toodud põhitõed, millega arvestada, kui kavandada puidust ehitist. Raamatus on teooria illustreerimiseks rohkelt näiteid, nii puitkonstruktsioonidest kui fassaadidest. Teos on varustatud kvaliteetsete fotode ja joonistega ning on kasulik lugemismaterjal arhitektidele ja ehitusinseneridele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if … Continue reading

Pete Silver, Will McLean, Peter Evans. Structural engineering for architects : a handbook. Laurence King Publishing, 2013

Käesolev raamat tutvustab peamisi teooriaid ja praktikaid, mis on erinevate ehituskonstruktsioonide loomisega seotud. Teos annab teadmised stuktuurimehaanikast, ühendades tehnilised ja kujunduslikud aspektid. Raamatus käsitletakse looduses leiduvaid struktuure nagu puu, ämblikuvõrk, munakoor, seebimullid. Lisaks stuktuurimehaanika põhjalikule selgitamisele on toodud ka juhtumiuuringud. Raamat on illustreeritud rohkearvuliste fotode ja joonistega. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see … Continue reading

Jim Hill, Glynn Rhodes, Steve Vollar. Car park designers’ handbook. ICE Publishing, 2014

Käesolev käsiraamat aitab planeerida ja disainida parklaid, mis toimiks efektiivselt ja säästlikult ning oleks samal ajal ka kasutajasõbralikud. Selleks annavad autorid nõu, kuidas tõhustada liiklusvoogu, hõlbustada ringlust ja luua võimalikult paindlikke parklaid, mis täidaksid erinevate sõidukite ja kasutajate vajadused. Raamat sisaldab lisaks eelnevale kaasaegset informatsiooni turvalisuse, ventilatsiooni, valgustuse, drenaaži, märgistuse, tõkkepuude ja eelarve kohta. Toodud … Continue reading

Valdo Jaaniso. Madalvundamendi arvutus : abiks EVS-EN 1997-1 kasutajale. Ehitame, 2014

Käesolev juhend on mõeldud abiks EVS-EN 1997-1:2006 kasutajale ja käsitleb jaotusvundamentide kandevõime, mõõtmete ning vajumise arvutust. Eesti normid EPN-ENV 7.1 on vananenud ja pole enam kättesaadavad. Võrreldes EPN-ENV 7.1 aluseks olnud eurostandardi eelnõuga on erinev ka varutegurite süsteem. Olulisi erinevusi on mõningates kandevõime arvutuse valemites. Vundamendi kandevõime, mõõtmete ja vajumise arvutamiseks on lisaks standardis toodule … Continue reading

Karen M. Kensek, Douglas E. Noble. Building information modeling : BIM in current and future practice. John Wiley & Sons, 2014

Mitmed arhitektid ja insenerid peavad BIMi (building information modelling) kasutamist lõhkuvaks jõuks, mis mõjutab seda, kuidas hooneid disainitakse ja ehitatakse. Käesolev raamat aga julgustab lugejaid suhtuma BIMi kasutamisse lõhkuva jõu asemel kui võimaluste ja väljakutsete pakkujasse. Juhtivad spetsialistid mitmetest ülikoolidest uurivad oma esseedes BIMi potentsiaali täiustada tooteid ja protsesse, hindavad praeguseid praktikaid ja uurimissuundi ning … Continue reading

Jälgi meid Facebookis

https://www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkooli.raamatukogu

Raamatute broneerimine

Meili teel raamatukogu[at]tktk.ee või telefoninumbril 666 4529. Rohkem informatsiooni raamatukogu kohta leiate meie kodulehelt

Booking items via email raamatukogu[at]tktk.ee or via phone +372 666 4529. Find more information about library from our website

Postituste arhiiv

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com