//
Arhiiv

teedeehitus

This tag is associated with 29 posts

Geoffrey Griffiths, Nick Thom. Concrete pavement design : guidance notes. Taylor & Francis, 2007

2007. aastal välja antud raamat annab ülevaate tollel ajal betoonist teede ehitusega seotud viimatistest arengutest. Autorid on kirja pannud optimaalsed projekteerimise tehnikad ja parimad tavad, keskendudes maanteede ja infrastruktuuri projektidele. Välja on toodud tehtud tööde, juhtumiuuringute näited ja arvutused. Lisaks on autor iga väljapakutud meetodi kohta viidanud Suurbritannia, Euroopa ja Ameerika standarditele ja tegevusjuhistele. Tegemist … Continue reading

David G. Carmichael. Infrastructure investment : an engineering perspective. CRC Press, 2015

Infrastruktuuri projekti eelinvesteerimise faasis on vaja hinnata projekti teostatavust nii rahalises kui mitterahalises mõttes. Infrastruktuuri all on raamatus silmas peetud hooneid, teid, sildu, tamme, torujuhtmeid, raudteid, sadamaid jms, mis on ühiskonnale olulised ja hõlmavad inimtegevuse poolt loodud varasid. Mitterahalised aspektid on nii sotsiaalsed kui ka keskkonnaalased. Nõudlus tulevikus ja hilisemad objektiga seotud kulud on üldjuhul … Continue reading

Asphalt pavements : proceedings of the international conference on asphalt pavements, Raleigh, North Carolina, USA, 1-5 June 2014. Volume 1-2. CRC Press, 2014

Põhja-Carolinas Ameerikas toimus 1.-5. juunil 2014 rahvusvaheline asfaldist teekatteid käsitlev konverents. Selle konverentsi ettekannetest on koostatud kaheosaline väljaanne nimega “Asphalt pavements”. Konverentsikogumikus arutletakse laia teemaderingi üle – asfalti säästvad tehnoloogiad, kvaliteedikontroll, hooldus, asfaldi mikromehaanika ja mikrostruktuurid, asfalt ja keskkond, lisaks väga palju muid erinevaid teedeehituse teemasid. Raamat pakub kindlasti huvi teedeehituse õppejõududele ja professionaalidele. Vaata, kas … Continue reading

Derek Pearson. Deterioration and maintenance of pavements. ICE Publishing, 2012

Tegemist on praktilise käsiraamatuga teekattematerjalidest, mis sobib üliõpilastele ja praktikutele. Käsitletav teemadering on lai – vaatluse all on nii teede ehitamine, ennetavad hooldusmeetmed kui ka teede olukorra hindamine. Raamatus antakse ülevaade erinevatest teekattematerjalidest, alates jalgteedest lõpetades tiheda liiklusega teedega. Käsitletakse praktilisi aspekte, nt teede kuivendamine ja liiklustihedus. Autor annab lugejatele vajalikke teadmisi, et valida sobilikke … Continue reading

Road pavement material characterization and rehabilitation : selected papers from the 2009 GeoHunan International Conference. American Society of Civil Engineers, 2009

Käesolev kogumik sisaldab nii teoreetilisi kui ka praktilisi uurimusi, milles vaadeldakse sõiduteede ja teekatete hooldamist ning haldamist. Uuritakse lähemalt erinevaid teekattematerjale, ennetavaid hooldusmeetmeid, maanteede laiendamist, stabiliseerimist ja taaskasutusvõimalusi jpm. Kogumik on kasulik inseneridele, teetöötajatele, teadlastele, õppejõudele ja üliõpilastele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please follow and like … Continue reading

Safety at street works and road works : a code of practice. Department for Transport, 2013

Käesolev juhis on mõeldud ettevõtetele, teetöölistele, kohalikele omavalitsustele ja kõigile, kes on teetöödega seotud. Juhise eesmärk on tagada teetööde ohutus, tuues ära nõuded liiklusmärkidele, valgustusele ja turvalisusele. Juhist saab rakendada enamuse maanteede puhul, välja arvatud kiirteed ja kahesuunalised teed, mille kiirusepiirang on 50 km/h või rohkem. Käesolev juhis hakkab Suurbritannias kehtima alates 1. oktoobrist 2014, … Continue reading

Spon’s civil engineering and highway works price book. CRC Press, 2014

Käesoleva raamatu näol on tegemist ehitustööde hinnakirjaga, samas saab teost kasutada Suurbritannia ehitusvaldkonna käsiraamatuna. Teoses tuuakse välja nii hoonete kui teedeehituse võimalikud kulud. Raamatus on järgmised peatükid: kulud ja kasum, ligikaudne eelarvestamine, tsiviilehituse ühikumaksumus, maanteede ühikumaksumus, päevatöö jpm. Lisaks on toodud tabelid ja register. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please … Continue reading

Nicholas J. Garber, Lester A. Hoel. Traffic and highway engineering. Cengage Learning, 2015

Transpordi roll on ühiskonnas suure tähtsusega. Raamat annab teadmised maanteeliikluse kõikide tahkude kohta alustades ajaloolistest mõjudest ning lõpetades karjäärivõimaluste ja transpordiga meie igapäevaelus. Materjali leiab järgmistel teemadel: maantee ohutus, fundamentaalsed põhimõtted liiklusvoos, ristmiku disain, ristmiku kontroll, võimsuse ja teeninduse tase signaliseeritud ristmikel, transpordi planeerimine, asukoht, geomeetria ja kanalisatsioon, teekattematerjalid jpm. Tekstis on õppevahenditena välja toodud … Continue reading

Highways : construction, management and maintenance. Nova Science Publishers, 2011

Liiklustiheduse kasv on kaasa toonud negatiivseid tagajärgi nii sotsiaalsest kui ka majanduslikust aspektist vaadatuna – õnnetused, ummikud ja õhusaaste. Nende nähtuste vähendamiseks on tehtud täiendusi nii sõidukites kui ka liikluse planeerimises. Sellised uuendused on näiteks intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) ning digitaalsed teede kaardid, mis põhinevad elektroonikal, juhtimisel ja kaugandmesidel. Raamatus käsitletakse ka teedeehituse finantseerimist, liiklusmudeleid ning … Continue reading

Lin Qiu. Performance measurement for highway winter maintenance operations. ProQuest LLC, 2008

Lin Qiu doktoritöö eesmärgiks oli välja töötada meetod mõõdistamaks talveperioodil kiirteede hooldamistöid. Arvestama pidi mitmete aspektidega, näiteks ilma mõju turvalisusele (avariide arv) ja liikumiskiirused, samuti talvetormide mõjude mitmekülgsus (erinev temperatuur, sademeterohkus, tuule kiirus). Koostati talviste tormide tugevusskaala ja arvestati autode liikumiskiiruseid ning vastavalt arvutuste tulemustele hinnati, kas konkreetsete teelõikude talvine hooldus on piisav või mitte. … Continue reading

Tere tulemast!

Blogis tutvustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukokku saabunud uusi raamatuid.
Vaata meie kodulehte
Jälgi meid Facebookis

In this blog TTK University of Applied Sciences Library introduces incoming new books.
Find more information about library from our website
Follow us on Facebook

Postituste arhiiv

blog.tr.ee
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com