//
Loed praegu...
Masinaehitus, elektri- ja robotitehnika / Mechanical, Robotics and Electrical Engineering

Kalju Kenk, Jüri Kirs. Mehaanika alused. Dünaamika. Analüütiline mehaanika. Mehaanika alused. Staatika. Kinemaatika. TTÜ Kirjastus, 2013

Tegemist on kaheosalise õpikuga, mis on koostatud Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele loetud loengute põhjal.Raamatus “Mehaanika alused. Dünaamika. Analüütiline mehaanika” käsitletaksekahte teemat. Dünaamika osas on toodud kehade mehaanilise liikumise üldteooria. Analüütilise mehaanika osas tutvustatakse virtuaalsiirete printsiipi ja Lagrange`i võrrandit.

Raamatus “Mehaanika alused. Staatika. Kinemaatika” käsitletakse kehade tasakaalu üldteooriat, tasakaaluks vajalike jõudude tekkimine ning määramine. Kinemaatika osa hõlmab kehade liikumise geomeetrilisi aspekte.

Lisaks on toodud praktiliste ülesannete lahendused.

Mehaanika alused. Staatika. Kinemaatika 
Vaata, kas raamatut saab laenutada
Mehaanika alused. Dünaamika. Analüütiline mehaanika 
Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused