Masinaehitus

Kalju Kenk, Jüri Kirs “Mehaanika alused. Dünaamika. Analüütiline mehaanika. Mehaanika alused. Staatika. Kinemaatika”, 2013

Tegemist on kaheosalise õpikuga, mis on koostatud Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele loetud loengute põhjal.Raamatus “Mehaanika alused. Dünaamika. Analüütiline mehaanika” käsitletaksekahte teemat. Dünaamika osas on toodud kehade mehaanilise liikumise üldteooria. Analüütilise mehaanika osas tutvustatakse virtuaalsiirete printsiipi ja Lagrange`i võrrandit.

Raamatus “Mehaanika alused. Staatika. Kinemaatika” käsitletakse kehade tasakaalu üldteooriat, tasakaaluks vajalike jõudude tekkimine ning määramine. Kinemaatika osa hõlmab kehade liikumise geomeetrilisi aspekte.

Mehaanika alused. Staatika. Kinemaatika
Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Mehaanika alused. Dünaamika. Analüütiline mehaanika 
Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv