//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

Jiaping Paul Chen. Decontamination of Heavy Metals : Processes, Mechanisms, and Applications. CRC Press, 2013

„Decontamination of heavy metals: processes, mechanisms and applications“ käsitleb teemat raskmetallid keskkonnas. Eriline rõhk on nende töötlemisel, eemaldamisel, kahjutustamisel ja käitlemisel.

Raamat annab ülevaate peamistest ohtlikest raskmetallidest, mida võib leida veest, pinnasest ja hoonetest ning millel on märkimisväärne mõju keskkonnale ja tervisele. Peale raskmetallidega saastumise tutvustatakse ka reostuse ennetamise põhimõtteid ja tehnoloogiaid.

Käsiraamat on mõeldud keskkonnaspetsialistidele, -teadlastele ja üliõpilastele.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

 

 

 

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused