//
Loed praegu...
Reaalained / Sciences

Peter Atkins, Loretta Jones. Keemia alused : teekond teadmiste juurde. TÜ Kirjastus, 2012

Tegemist on mahuka ja rohkelt illustreeritud kõrgkooli õpikuga. Autorite eesmärgiks oli kirjutada õpik, mis oleks põhjalik sissejuhatus keemiakursusesse ja kõnetaks üliõpilasi, kes õpivad keemiat, arsti-, keskkonna-, inseneri- või loodusteadusi. “Keemia alused” julgustab tudengeid küsimusi esitama ja arendama oma arusaamist maailmast, avades keemia olemust ja seda, kuidas keemilisi teadmisi saadakse ja kasutatakse.

Raamatus on järgmised peatükid: aatomid, keemiline side, molekulide kuju ja struktuur, gaaside omadused, vedelikud ja tahkised, termodünaamika seadused, füüsikaline tasakaal, keemiline tasakaal, happed ja alused, tasakaalud vesilahustes, elektrokeemia, keemiline kinemaatika, keemilised elemendid, tuumakeemia, orgaaniline keemia. Iga peatüki lõpus on ülesanded. Lisas on toodud sümbolid, ülesanded koos vastustega ja sõnastik. Sisekaantel on keemiliste elementide perioodilisussüsteem ja põhivõrrandid.

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused