//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Highways, Byways, and Road Systems in the Pre-modern World. Wiley-Blackwell, 2012

Käeolev raamat toob lugejateni mitmete vanaajamaatranspordi süsteemide võrdleva analüüsi.

Antakse ülevaade erinevate teedevõrkude ühiskondlikest, kultuurilistest ja usulistest aspektidest. Toodud on näiteid Hiina ja Rooma impeeriumitest, Jaapanist, maiade ja juutide ühiskonnast, Sahara kõrbest, jpm.

Raamat täidab lünga tänapäevastes uurimustes, uurides inimeste ja kultuuride füüsiliste radade olulisust ja omavahelist seotust.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused