Reaalained

Kalev Pärna “Tõenäosusteooria algkursus”, 2013

Õpik on kirjutatud elementaarse sissejuhatusena tõenäosusteooriasse, pidades silmas erinevate erialade üliõpilaste vajadusi. Sündmuse ja tõenäosuse mõisted on sisse toodud tänapäevases, täiesti üldises käsitluses. Keskväärtust käsitletakse eraldi diskreetsete ja pidevate juhuslike suuruste korral. Kõik olulised tulemused on seletatud lugeja jaoks lahti, kasutades lihtsaid ja arusaadavaid näiteid.

Õpiku teises pooles on vaadeldud lihtsamaid juhuslikke protsesse, kus lugejale näidatakse tõenäosusteooria rakendusi ajas kulgevate juhuslike nähtuste uurimisel. Lugejalt eeldatakse, et ta on tuttav hulgateooria ja kõrgema matemaatika elementidega.

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv