Juhtimine ja turundus

Bernard Marr “Key Performance Indicators : The 75 Measures Every Manager Needs to Know”, 2012

Tulemuslikkuse näitajad on olulised iga organisatsiooni jaoks, et mõista, kui edukalt asutus toime tuleb. Raamatus „Key performance indicators“ on toodud 75 kõige olulisemat näitajat, mida iga juht peaks teadma ja kasutama. Õige indikaatorite valik aitab selgitada, mis valdkondades ollakse edukas ja missugused vajavad tähelepanu.

Indikaatorid on jaotatud kuueks: finantsilised, kasutajatega, turundusega ja tarneahelaga seotud näitajad, töötaja vaatepunkt ja asutuse sotsiaalne vastutus. Iga näitaja kohta on toodud täpne selgitus, samuti põhjendus, miks just see näitaja on oluline, kuidas seda arvutada ja andmeid koguda, lisaks hulk kasulikke näpunäiteid, millega arvestada.

Raamat on kasulik lugemismaterjal igale praegusele ja tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas ettevõte edukaks muuta.

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv