Juhtimine ja turundus

Andrew Dewdney, Peter Ride “The Digital Media Handbook”, 2014

Elektrooniline meedia sõltub otseselt tehnika arengust ning viimase kümne aastaga on toimunud suured muutused. Rõhuasetus on nihkunud traadita (wireless) ja voogedastusest (streaming) pilvandmetöötlusele ja crowd sourcing’ule. Kommentaariumites on samuti toimunud muutus: kui varem nähti Internetti kui loomingulise vabaduse uut koidikut, siis nüüd nähakse seda kui ekspluateerimise ja kontrolli süsteemi. Käesolevas raamatus arutletakse mõlema rõhuasetuse muutuse üle. „The digital media handbook“ annab ülevaate elektroonilise meedia ajaloolisest ja teoreetilisest arengust, rõhutades kultuuri järjepidevust tehnoloogilise arengu kõrval ja tuues esile kommunikatsiooni uued vormid kaasaegses kultuuris.

Raamatus on toodud esseed elektroonilise meedia ajaloost ja teooriast ning intervjuud elektroonilise meedia praktikutega. Nende hulgas on nii produtsendid, kuraatorid kui ka artistid.

Raamat on mõeldud sotsiaalteaduste, kunsti- ja kultuurieriala tudengitele, aga ka kõigile teistele, kes tahavad töötada meedias.

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv