Reaalained

Ants Aasma, Aleksander Levin “Matemaatilised meetodid majanduses”, 2013

Kuna tänapäeva majandusteoorias rakendatakse järjest enam matemaatilisi meetodeid, on vajalik, et majanduserialade spetsialistid oleksid kursis põhiliste matemaatiliste meetoditega. Eelnimetatule see raamat tuginebki.

Raamat käsitleb peamiselt mikro-, aga ka makroökonoomika matemaatilisi rakendusi. Ülevaate saab maatriksarvutuse, lineaarplaneerimise, ühe ja mitme muutuja funktsioonide diferentsiaalarvutuse, integraalarvutuse ja diferentsiaalvõrrandite rakendamisest majanduses. Teos on suunatud kõrgkoolide majanduserialade üliõpilastele (sobilik nii bakalaureuse- kui ka magistri- ja doktorikraadi taotlejatele), samuti ka kõikidele teistele, kes on huvitatud matemaatika kasutamisvõimalustest majandusprobleemide lahendamisel.

Autorid Ants Aasma ja Aleksander Levin on Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv