Arhitektuur ja kunst

Avi Friedman “Innovative Houses : Concepts for Sustainable LIving”, 2013

Elamuarhitektuur on pidanud kohanema 21. sajandi globaalsete muutustega, nagu näiteks peremudelite muutumine, mitte-traditsiooniliste majapidamiste kasv, ehituse kallinemine, kliimamuutustega arvestamine ja loodusvarade kahanemine.  Käesolev raamat uurib elamuarhitektuuris valitsevaid trende, mis on kujunenud tänu eespool nimetatud muutustele.

Raamat on jaotatud neljaks peatükiks: demograafilised ja sotsiaalsed trendid, disain ja tootmismeetodid, energia- ja ressursisäästlikkus, uuenduslik haljastuse kujundamine.  Peatükid omakorda on jaotatud 20 teemaks, nt elamiseks ja töötamiseks sobivad elamud, kohandatavad eluasemed (nt erinevate põlvkondade jaoks), vee kokkuhoid ja loodusega arvestamine disainimisel. Iga peatükk annab ülevaate põhimõtetest, meetoditest ja praktikatest. Lisaks on toodud näiteid hoonetest, mis peatükkide teemadele vastavad. Teos on illustreeritud kvaliteetsete fotode ja joonistega.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv