//
Loed praegu...
Humanitaarained / Humanities

Martin Buber. Mina ja Sina. Ilmamaa, 2013

Käesolev raamat on üks 20. sajandi mõtteloo olulisemaid tekste, dialoogifilosoofia võtmekuju, tuntud juudi mõtleja Martin Buberi (1878 – 1965) teos. Buberi mõistmiseks tuleb mõista konteksti, milleks on eelkõige kolm teemavaldkonda: dialoogiline filosoofia, Heebrea Piibel ja hassidism, mis on tihedalt seotud Buberi enda isikuga: erinevaid kultuurilisi kontekste liites sai temast sillaehitaja.

Inimene on loomult dialoogiline olend, samas on see muutunud juba sõnakõlksuks. Buber aga võtab selle olukorra lahti ja mõtestab läbi. Buberi tekst on nii lihtne, et igaüks võib lugedes mõelda: täpselt minu mõtted. Mis tõestab omakorda Buberi kontseptsiooni ja haakub ka Juri Lotmani teooriaga sellest, et dialoog algab üksikindiviidi sees. Me oleme kontaktis.

Buber ise on öelnud: “Mul ei ole mingit õpetust. Ma üksnes näitan midagi. Ma näitan tegelikkust, midagi selle tegelikkuse juures, mida ei ole nähtud või mida on liiga vähe nähtud. Ma võtan selle, kes mind kuulab, käekõrvale ning juhin ta akna juurde. Ma lükkan akna lahti ja näitan välja. Mul ei ole õpetust, kuid ma suhtlen.”

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused