//
Loed praegu...
Arhitektuur / Architecture

John Ruskin. Arhitektuuri seitse lampi. Ilmamaa, 2013

John Ruskini teos nägi esmakordselt ilmavalgust 1849. aastal ja annab ülevaate arhitektuuri teooriast ja printsiipidest gooti stiili taassünni ajastul. Raamatus on seitse peatükki ehk seitse lampi, milles autor käsitleb allegooriliselt pealkirjastatud peatükkides arhitektuuri ja kunsti olemust ja erinevaid aspekte. Lisaks arhitektuuriprintsiipide lahtimõtestamisele ja neogooti stiili ülistamisele vaatleb autor arhitektuurikäsitlusega paralleelselt 19. sajandi Inglismaal valitsenud ideoloogiaid ja pakub välja tänapäevase restaureerimise suuna ühe põhiteooria – konserveeriva suuna – teoreetilised alused.

Raamat tervikuna tundub tänapäevalgi hämmastavalt kaasaegsena, kuna juba 150 aastat tagasi oskas Ruskin ette näha kiirest tootmise arenemisest, progressist ja muutustest tulenevaid valukohti ühiskonnas: urbaniseerumist, võõrandumist inimestest ja Loojast, masinate võidukäiku ja uute, tema arvates ebaloomulike, materjalide kasutusele võttu, mille tagajärjel käsitsi- ja isetegemise. John Ruskini teos on oluline arhitektuuri, kunsti ja igas kunstiväärtuste säilitamise valdkonnas tegutsevatele inimestele. Autor paneb selles teoses paika arhitektuuri ja kunstiobjektide säilitamise teoreetilised põhialused.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused