Transpordi-ja liikluskorraldus, Transport ja logistika

Matthias Simon Schäfer “Passenger Railway Crew Scheduling : Models, Methods, and Applications”, 2011

Saksamaal moodustab raudtee olulise osa transpordisüsteemist. Reisijateveoga tegelevates raudtee-ettevõtetes töötab tuhandeid töötajaid. Raudtee juhtimine vajab keerukat otsuste tegemise keskkonda, kus hallata ekspluatatsiooni-, taktikaliste ja strateegiliste küsimuste lahendamist. Meeskonna juhtimine, graafikute koostamine ja planeerimine minimaalsete kuludega on üks peamisi probleeme. Käesoleva väitekirja aluseks on uurimusprojekt koostöös ettevõttega DB Fernverkehr, et luua nõustamissüsteem meeskonnajuhtimise jaoks.

Raamat on jaotatud kolmeks osaks: mudelid, meetodid ning hindamine ja rakendused. Osades käsitletakse meeskonna juhtimist reisijateveoga tegelevates raudtee-ettevõtetes, graafikute koostamise probleemide modelleerimist ja süsteemi on.Track.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv