//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Pihojen pohja- ja päällysrakenteet : suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 2007

„Pihojen pohja- ja päällysrakenteet“ sisaldab juhiseid õuealade maa-aluste ja maapealsete ehitiste projekteerimiseks ja ehitustööde läbiviimiseks. Eeskiri on mõeldud kasutamiseks ehitajatele, ametnikele, projekteerijatele, ettevõtjatele ning selle ala õppuritele.

Eeskirjaga on püütud liita õuealade planeerimine piirkonna üldplaneeringute osaks. Samuti on eesmärgiks tõsta planeeringute ja nende realiseerimise kvaliteeti, parandada ehitiste kasutamise otstarbekust ning tõsta nende kasutusaega. Eeskirja pearõhk on uusehitistel, kuid ära on toodud ka rekonstrueerimisel vajalikud meetmed.

Raamat sisaldab soovitusi maa-aluste ehitiste väljaehitamiseks hea ehitustava raames. Toodud on projekteerimise ja ehitamise põhimõtteid, samuti mitmeid üldisi lahenduskirjeldusi.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused