//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Liikenne ja väylät. I, II. RIL, 2005-2006

Kaheosaline Soome Rakendusinseneride Liidu poolt välja antud teatmik annab ülevaate transpordist. Esimeses osas käsitletakse transporti rolli ühiskonnas, liiklusskeeme, transpordi strateegilist planeerimist, transpordi mõjusid keskkonnale, liiklusuuringuid, transpordisüsteemide planeerimist, maantee-, raudtee-, vee- ja lennuliiklust. Teises osas käsitletakse teede ja tänavate projekteerimist, liikluskorraldust, liiklust tunnelites, parklate, bussijaamade, raudteede, vee- ja lennuliikluse infrastruktuure.

Raamat on kasulik lugemisvara teede-ehitajatele ja projekteerijatele.

I OSA Vaata, kas raamatut saab laenutada

II OSA Vaata, kas raamatut saab laenutada

VOL 1 Click to see if the item is available

VOL 2 Click to see if the item is available

 

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused