Elektritehnika

Endel Risthein “Energiatehnika ja maailm”, 2013

Raamat „Energiatehnika ja maailm“ käsitleb lühidalt ja ülevaatlikult Maa energiavarusid ning nende rakendamist, energia saamist, muundamist, edastamist ja salvestamist, energia tarbimisviise, energiaseadmete toimet keskkonnale ning nii Eesti kui ka Euroopa ja maailma energiamajanduse tulevikuväljavaateid. Teos sisaldab nii muutumatuid põhitõdesid kui ka pidevalt muutuvate tehniliste lahenduste kirjeldusi ja energeetika arenguandmeid.

Teose varasemad trükid (ilmunud aastatel 2007 ja 2008) olid ette nähtud õpikuna kasutamiseks Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna üliõpilastele. Raamatud osutusid aga kasulikuks ka teistele õppeasutustele, tegutsevatele elektriinseneridele ja kõigile energeetikahuvilistele. Seetõttu on käesoleva raamatu sisu võrreldes varasematega laiendatud – lisatud on maailma energeetika arengut ja sellega seotud probleeme käsitlevat ainestikku, eriti aga keskkonnakaitse tulevikunõudeid ja kliimamuutuste prognoose.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv