Hoonete ehitus

“Tuleohutud puitmajad 3 : Põhja- ja Baltimaade teadmisi koondav juhendmaterjal”, 2014

Käesolev ehitusalane käsiraamat võtab kokku Põhja- ja Baltimaades kehtivad nõuded tuleohutute puitmajade projekteerimiseks ja ehitamiseks. Tegemist on käsiraamatu kolmanda, täielikult uuendatud versiooniga.

Raamatu eesmärk on anda praktilist nõu ning soovitusi puitkonstruktsioonide ja -toodete tulekahjuarvutusteks selleks, et need oleksid vastavuses Põhja- ja Baltimaades kehtivate tuleohutusnõuetega ning tutvustada erinevaid euroklasse ja arvutusmeetodeid. Samuti on esitatud rakendusjuhised puittoodete ja -konstruktsioonide tules käitumise kohta ning erilist rõhku on pandud väga olulistele detaillahendustele.

Teos on infoallikaks eelkõige arhitektidele, projekteerijatele ja tuleohutuse spetsialistidele. Käsiraamatut võib kasutada ka õppematerjalina või tootearenduse eesmärgil puidu- ja ehitustööstuses. Raamat on värvitrükis koos paljude fotode, jooniste ning arvutusjuhistega.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv