//
Loed praegu...
Humanitaarained / Humanities

Aavo Valmis . Eesti keele ortograafia: eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmega. TEA Kirjastus, 2012, 2014

eesti-keele-ortograafia„Eesti keele ortograafia“ harjutuste ja võtmega on käsiraamat, mis esitab kokkuvõtlikult õigekeelsuse alused ja kujundab harjutuste abil praktilise õigekirjaoskuse.

Raamat annab ülevaate eesti keele õigekirjast, käsitledes häälikute õigekirjutust, algustäheortograafiat, lühendite ja märkide kasutamist, kokku- ja lahkukirjutamist, numbrite kirjutamist ning kirjavahemärkide tarvitamist. Keelereeglite tutvustamisele järgnevad praktilised harjutused. Raamatu lõpus on harjutuste võti, mille abil saab kohe oma teadmisi kontrollida.

Käsiraamat sobib nii emakeele kui ka eesti keele kui võõrkeele õppimiseks põhikoolis, gümnaasiumis ja kõrgkoolis. Samuti on see oluline teos kõigile keelehuvilistele, ka neile, kellel on igapäevatöös vaja korrektset õigekirjaoskust: õpetajatele, tõlkijatele, ajakirjanikele, toimetajatele, korrektoritele ja reklaamikirjutajatele.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused