Keskkonnatehnoloogia

Joanne E. Drinan “Water and Wastewater Treatment : A Guide for the Nonengineering Professional”, 2013

Kuna käesoleva raamatu 1. trükk kujunes bestselleriks, ilmus uuendatud väljanne, millele on lisatud materjali tehnoloogia arengu, regulatiivsete nõuete ja muude jooksvate probleemide kohta vee- ja reoveepuhastuse tööstusharudes. Kõiki protsesse kirjeldatakse põhjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles koos arvukate illustratsioonidega. Raamat sisaldab ka terminite ja lühendite lühitutvustust.

Käsitletakse järgmisi teemasid: hetkeprobleemid veekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas, veekäitluse põhitõed, settimine, filtreerimine, desinfektsioon, reoveepuhastuse põhitõed, reovee allikad ja liigid, kogumissüsteemid, vees ja reovees leiduvate tahkete jäätmete käitlemine jpm.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv