//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Lin Qiu. Performance Measurement for Highway Winter Maintenance Operations. ProQuest LLC, 2008

Lin Qiu doktoritöö eesmärgiks oli välja töötada meetod mõõdistamaks talveperioodil kiirteede hooldamistöid. Arvestama pidi mitmete aspektidega, näiteks ilma mõju turvalisusele (avariide arv) ja liikumiskiirused, samuti talvetormide mõjude mitmekülgsus (erinev temperatuur, sademeterohkus, tuule kiirus). Koostati talviste tormide tugevusskaala ja arvestati autode liikumiskiiruseid ning vastavalt arvutuste tulemustele hinnati, kas konkreetsete teelõikude talvine hooldus on piisav või mitte.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused