Transpordi-ja liikluskorraldus

“Wireless Technologies in Intelligent Transportation Systems”, 2010

Viimastel aastatel on välja arendatud mitmeid traadita andmesidel põhinevaid tehnoloogiaid tsiviil- ja sõjaliste rakenduste jaoks. Arenduste hulka kuuluvad nt WiFi, WiMAX, andurite võrgud, traadita spontaanvõrgud, mobiilne IP, targad antennid, kognitiivne raadio jpm. Need tehnoloogiad mõjutavad märkimisväärselt intelligentsete transpordisüsteemide kasutamist ja arendamist, eesmärgiks tagada sõidukite ohutus, liikluskorraldus ja andmeside.

Käesolevas raamatus antakse ülevaade intelligentsete transpordisüsteemide traadita andmesidel põhinevatest tehnoloogiatest, protokollidest, süsteemidest ja rakendustest. Teos sisaldab põhimõisteid, suuremaid probleeme, projektlahendusi, rakenduste näiteid ja tuleviku uurimissuundi. Laia haarde tõttu sobib teos inseneridele, teadlastele, õppejõududele ja üliõpilastele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv