Transport ja logistika

Thomas E. Johnsen “Purchasing and Supply Chain Management : A Sustainability Perspective”, 2014

Ettevõtted on liiga kaua keskendunud lühiajalistele kulueelistele läbi kauba hankimise madala kuluga riikidest mõtlemata pikemaajalistele tagajärgedele globaalsele jätkusuutlikkusele. Käesolev raamat käsitleb müügi ja tarneahelate juhtimise keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke väljakutseid. Lisaks müügi ja tarneahelate juhtimise aluspõhimõtete ja –protsesside selgitamisele annab raamat teadmisi, kuidas arendada strateegiaid ja jätkusuutlikkust. Raamatu peamine idee on see, et ostmine ja tarneahela juhtimine peaks keskenduma pigem väärtuse loomisele, mitte kulude vähendamisele. Selleks on vaja välja arendada uued mudelid, mis hõlmavad suletud tarnestruktuure, tarneahela läbipaistvust ja koostööd uute vahendajatega. Igas peatükis on toodud juhtumiuuringud, et oleks tasakaal teoreetiliste raamistike ja praktiliste käsitluste vahel. Seetõttu on teos sobilik nii tudengitele, õppejõududele kui ka praktikutele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv