Hoonete ehitus

Valdo Jaaniso “Madalvundamendi arvutus : abiks EVS-EN 1997-1 kasutajale”, 2014

Käesolev juhend on mõeldud abiks EVS-EN 1997-1:2006 kasutajale ja käsitleb jaotusvundamentide kandevõime, mõõtmete ning vajumise arvutust. Eesti normid EPN-ENV 7.1 on vananenud ja pole enam kättesaadavad. Võrreldes EPN-ENV 7.1 aluseks olnud eurostandardi eelnõuga on erinev ka varutegurite süsteem. Olulisi erinevusi on mõningates kandevõime arvutuse valemites. Vundamendi kandevõime, mõõtmete ja vajumise arvutamiseks on lisaks standardis toodule esitatud täiendavaid valemeid ja juhiseid praktikas sageli esinevateks juhtudeks. Enamik valemeid ja juhiseid on illustreeritud arvutusnäidetega. Lisatud on abistavad tabelid ja graafikud. Juhendmaterjali on koostanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudi ehituskonstruktsioonide õppetooli dotsent Valdo Jaaniso.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv