//
Loed praegu...
Majandus ja juhtimine / Economy and Management

Mike Rother. Toyota kata : inimeste juhtimine arengu, kohanemise ja parimate tulemuste saavutamiseks. Äripäev, 2014

Raamatus „Toyota Kata“ tungib autor Mike Rother Toyota juhtimismeetoditesse sügavamale kui keegi eales varem. Seejuures esitab ta hulga uusi ideid ja meetodeid, mis võimaldavad igal organisatsioonil ja ettevõttel teha seda, mida Toyotaga samaväärsete tulemuste saavutamiseks teha tuleb.

Toyota üliedukat juhtimisalast mõtteviisi ja meetodeid on viimase 20 aasta jooksul uurinud loendamatu hulk inimesi. Paradoksaalsel moel pole aga ükski organisatsioon väljaspool Toyota kontserni selle säravatele tulemustele ligilähedalegi jõudnud. Laialt on levinud tunne, et Toyota tegevuses on veel midagi, mida teised firmad ei mõista ega rakenda.

„Toyota Kata“ keskne teema on Toyota töötajaskonna juhtimise protsessi kirjeldamine ja lahtirääkimine. Rother esitab väga selgelt ja üksikasjalikult Toyota ainulaadsed täiustamis- ja juhtimisprotseduurid ehk kata, mille abil Toyota on saavutanud kestva konkurentsieelise. Raamatu sõnum on see, et nii Toyota „täiustamise kata“ kui „juhendamise kata“ tõusevad kõrgemale enamikus Lääne firmades seni kasutatavatele juhtimismeetoditele omasest tulemuspõhisest mõtteviisist.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused