//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Üldmaateadus : õpik kõrgkoolidele. Eesti Loodusfoto, 2014

Põhjalike ja mitmekülgsete loodusalaste teadmistega inimesed on iga ühiskonna jätkusuutliku arengu eelduseks. Arusaamist looduses toimuvatest protsessidest ja valitsevatest seaduspärasustest on peale geograafide ja geoloogide vaja väga paljudel erialadel.

Käesolev üldmaateaduse õpik on mõeldud eelkõige loodusteadusi õppivatele bakalaureuse­taseme üliõpilastele, kuid olenevalt õppekavast katavad mitmed teemakäsitlused tõenäoliselt ka magistriõppe ja erikursuste vajadusi. Kuna õpikus on süsteemselt ja seostatult käsitletud väga paljusid loodusprotsesse ja -nähtusi, siis võiks see mahukas teos leida oma koha paljude loodushuviliste inimeste raamaturiiulil.

Õpikus käsitletakse maa mõõdistamist ja kaugseiret, litosfääri, maa pinnamoodi, atmosfääri, hüdrosfääri, pedosfääri ja biosfääri. Raamatu on kirjutanud Eesti juhtivad teadlased ja erialaspetsialistid, kellest enamik töötab Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused