Transport ja logistika

Rene Mahl “CMR konventsioon : kommenteeritud väljaanne”, 2015

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR konventsioon) reguleerib piiriületava veolepingu osapoolte (kauba saatja, vedaja ja kauba saaja) vahelisi suhteid seoses kauba tarnimisega müüjalt ostjale. CMR konventsioon võeti vastu Genfis 1956. aastal, et ühtlustada rahvusvahelise autokaubaveolepingu tingimusi konventsiooniga ühinenud riikide vahel. Eesti ühines konventsiooniga 1993. aastal ja dokumendi eestikeelne mitteametlik tõlge avaldati Riigi Teatajas 1995. aastal.

Käesolev raamat on 1999. aastal ilmunud teose täiendatud ja parandatud väljaanne. Otsitava teema leiab kergesti sisukorrast, kus iga konventsiooni artikkel on nimetatud selle sisu iseloomustava fraasiga. Käsiraamat on mõeldud kasutamiseks eelkõige juhiste ja nõu saamiseks veoalaste probleemide tekkimisel. Teose sihtgrupiks on rahvusvahelised transpordi- ja kaubandusettevõtted, kes on igapäevaselt seotud kaupade tarnimisega müüjalt ostjale.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv