Hoonete ehitus

David G. Carmichael “Infrastructure Investment : An Engineering Perspective”, 2015

Infrastruktuuri projekti eelinvesteerimise faasis on vaja hinnata projekti teostatavust nii rahalises kui mitterahalises mõttes. Infrastruktuuri all on raamatus silmas peetud hooneid, teid, sildu, tamme, torujuhtmeid, raudteid, sadamaid jms, mis on ühiskonnale olulised ja hõlmavad inimtegevuse poolt loodud varasid. Mitterahalised aspektid on nii sotsiaalsed kui ka keskkonnaalased.

Nõudlus tulevikus ja hilisemad objektiga seotud kulud on üldjuhul ebakindlad nii ajalises plaanis kui suurusjärgu mõttes. Raamatus on toodud metoodika, mille abil saab hinnata infrastruktuuride teostatavust ja jätkusuutlikkust, arvestades tulevikus esineda võivate ebakindlustega, nt kliimamuutused.

Raamat on kasulik tudengitele, õppejõududele ja praktikutele, kes tegelevad infrastruktuuridega seotud investeeringute analüüsimisega ja otsustamisega.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv