Hoonete ehitus

“RIL 107-2012 : ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend”, 2015

Eestikeelsena on ilmunud RIL 107-2012, “Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend”, mis sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi. Juhendi eesmärk on parandada tarindite niiskustehnilise toimivuse kvaliteeti. Esile on tõstetud välispiirete sisepinna õhutiheduse tähtsus ning välispinna kuivamise võimaldamine. Samuti on juhistes ja soovitustes varasemast rohkem rõhutud lahenduste toimivusele ja niiskustaluvusele. Juhend annab võimaluse ka uute hüdro- ja niiskusisolatsioonilahenduste arendamiseks. 21. sajandil ilmnenud tarindite niiskustehnilise toimivusega seotud väljakutsed on mitmeti mõjutanud nii käesoleva raamatu kui ka teiste teemaga seotud väljaannete sisu. Peamised mõjurid on madalenergiaehitusega kaasnev niiskustingimuste muutunud olukord hoone piirdetarindites ning võimaliku kliimamuutusega kaasnev keskkonna niiskuskoormuse kasv.

Raamat sisaldab järgmisi peatükke:
– tarindite õhutihedus ja kaitse õhuniiskuse eest;
– pinnasega kokku puutuvad tarindid;
– välisseinad;
– katused;
– maa-aluse ruumi katus ning terrass ja rõdu;
– hoonesisene hüdroisolatsioon;
– hüdroisolatsiooni ja niiskustõkkega tarindite ja ruumide remont.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv