//
Loed praegu...
Autotehnika / Automotive Engineering

Modern automotive technology : fundamentals, service, diagnostics. Verl. Europa-Lehrmittel Nourney, 2014

modern automotive technologyTegemist on saksa keeles ilmunud teose „Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik“ ingliskeelse ümbertrükiga. Käsiraamat tutvustab autode ehituse, autoteeninduse ja diagnostika põhitõdesid. 22 peatükki on loogiliselt järjestatud teemadest lähtuvalt ning katavad muutused ja uuendused, mis autotehnika valdkonnas aset on leidnud. Raamat sobib infoallikaks praktikutele, õppejõududele ja tudengitele. Teosega on kaasas CD-plaat, millelt leiab raamatus kasutatud illustratsioonid.

Põhimõtteliselt sama teos Eesti oludega kohandatult on “Autonduse käsiraamat” (2014), mis on ka raamatukogus saadaval.  https://raamatukogu.tktk.ee/2015/02/09/autonduse-kasiraamat-autoerialade-kirjandus-ou-2014/

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused