Arhitektuur ja kunst

“A Blessing in Disguise : War and Town Planning in Europe 1940-1945”, 2013

II maailmasõda mõjutas linnapilti üle kogu maailma. Peale pommirahet kerkis esile planeerimise eufooria. 1941. aastal mainiti Suurbritannias, et hävitustöö lõi võimalused muuta sõjakaos võidukaks tulevikuks. 20. sajandi algusest saadik olid linnad saanud armutut kriitikat: kehv hügieen, kaos liikluses, sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid. Kusagil Euroopas ei olnud linnadeümberkujundamiseks head plaani välja pakutud. II maailmasõja hävitustöö lõi linnade ümberkujundamiseks sobivad tingimused.

Käesolevas raamatus analüüsivad erinevate maade ajaloolased ja arhitektid ideid ja veendumusi, mis mõjutasid II maailmasõja järgset linnaplaneerimist. Toodud on näiteid erinevatest linnadest: Coventry, Exeter, Giens, Hamburg, Kiiev, Königsberg, London, Lübeck jpt.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv