Keskkonnatehnoloogia

Vello Keppart “Keskkonnakaitse : jäätmekäitlus”, 2011

Meile kõigile meeldib, kui keskkond meie ümber on puhas ja ilus. Prügivaba keskkonda on väga lihtne saavutada – prügi koht on prügikastis ning kõik, mida on võimalik taaskasutada, tuleks viia vastavasse kogumispunkti.

Käesolevas õpikus antakse ülevaade jäätmekäitusest (ka prügi sorteerimisest) ning sellega kaasnevatest keskkonnamõjudest. Käsitletakse ka jäätmekäitlusega seonduvaid seadusi, eeskirju ja tegevusjuhiseid. Ohtlike jäätmete osas on vaatluse all asbest, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja akupatareid, elavhõbedajäätmed, tervishoiujäätmed (kodumajapidamistest), mootoriõli ja õlifiltrid ning värvid, lakid, lahustid ja liimid. Lisaks ohtlikele jäätmetele on käsitletud ka biojäätmeid, pakendeid, paberit ja pappi, klaasijäätmeid, plastjäätmeid, suurjäätmeid ja ehitus- ning lammutusjäätmeid.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv