Keskkonnatehnoloogia

John Marshall “Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics : An Introductory Text”, 2008

Tegemist on sissejuhatava õpikuga atmosfääri ja ookeanite ringlusesse ning omavahelistesse suhetesse. Käsitletakse ka ookenite rolli kliimas ja paleoklimatoloogiat.

Raamatut võib kirjeldada kui kombinatsiooni vaatlustest, teooriast ja laboratoorsetest eksperimentidest, mis peaks tegema teose arusaadavaks ka neile, kes pole varem meteoroloogiat ega okeanograafiat õppinud. Raamat koosneb kolmest osast, mis puudutavad atmosfääri, hüdrodünaamikat ja ookeanide rolli kliimas.

Teoses käsitletavat toetab ka veebileht, kus on toodud videod, märkmed ja lahendused peatükkide lõpus olevatele harjutustele. Lisaks sellele sisaldab raamatu kaaslaseks olev veebileht ka palju illustreerivat materjali.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv