Keskkonnatehnoloogia

Walter Leal Filho “Food Waste and Sustainable Food Waste Management in the Baltic Sea Region”, 2015

Hinnanguliselt 30% inimtarbimiseks toodetud toidust muutub erinevate põhjuste tagajärel toidujäätmeteks. See teeb igal aastal kokku umbes 1,3 miljardit tonni toidujäätmeid. Selline raiskav käitumine seab ohtu mitte ainult tuleviku toidu kindlustatuse, vaid ka oleviku oma.

Antud raamatus uuritakse seda probleemi Läänemere regiooni (Valgevene, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Rootsi) näitel. Analüüsitakse, kui palju nendes riikides toidujäätmeid tekib, milline on nende koostis, millistes tootmisahela lülides neid enim tekib, mis on nende tekke põhjuseks ning kuidas olukorda parandada.

Raamat sisaldab suurel hulgal toidujäätmetega seotud statistikat nimetatud riikide kohta. Lisas on esitatud ka uurimuses kasutatud küsimustik (inglise ja vene keeles).

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv