Keskkonnatehnoloogia

“Food Industry Wastes : Assessment and Recuperation of Commodities”, 2013

Toidutööstuse jäätmed on tõsine globaalne probleem nii majanduslikust, keskkondlikust kui ka toidu kindlustatuse aspektist. Keskkonna seisukohalt on probleemiks ressursside – vee, energia ja maa – ebaefektiivne kasutamine ning keskkonnasaaste ja kasvuhooneefekti temaatika. Lisaks sellele ka eetiline probleem – toidu raiskamine, samal ajal kui maailmas kannatavad miljonid inimesed nälja all.

Antud raamatus käsitletakse olulisi aspekte toidujäätmetega tegelemisel. Antakse ülevaade praegustest toidutööstuse jäätmetega seontuvatest regulatsioonidest, hävitamise meetoditest ning biotöötlusest. Põhifookuses on toidujäätmete keskkonna- ja bioprotsessidetehnika metodoloogia. Teose eesmärgiks on tõsta teadlikkust jätkusuutliku toidujäätmete käitlemise tehnoloogiatest.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv