Transpordi-ja liikluskorraldus

“Algorithmic Methods for Railway Optimization”, 2007

Käesolevas raamatus käsitletakse raudteede optimeerimisega seonduvaid probleeme, näiteks erinevate ajavahemikega seonduv planeerimine ja ajastamine. Probleeme vaadeldakse nii arvutiteaduse, algoritmide, operatsioonianalüüsi kui ka diskreetse matemaatika vaatenurgast. Raamatusse on kogutud 17 artiklit, mis on vastava eriala spetsialistide poolt retsrenseeritud ning hoolikalt suure hulga artiklite seast välja valitud. Artiklites kajastatud temaatika jaguneb laias laastus neljaks: raudteevõrkude ja liinide planeerimine, ajakavade loomine ja ajakavade informatsioon, veeremite ja meeskondade ajakavade planeerimine, reaalaja operatsioonid.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv