Psühholoogia ja pedagoogika

William K. Balzer “Lean Higher Education : Increasing the Value and Performance of University Processes”, 2010

Keskkonnas, kus ressursid pidevalt vähenevad ja ootused tõusevad, pakub käesolev raamat vajalikke arusaamu ja vahendeid, et kõrgharidus keskenduks neile, kellele see mõeldud on – üliõpilastele. Teoses on ära toodud raamistik timmitud kõrghariduse (Lean Higher Education) põhimõtete rakendamiseks ja alalhoidmiseks kõikidele kõrgkoolidele, olenemata suurusest või missioonist.

Lean-põhimõtteid on seni rakendatud tootmises, kuid neid saab kohandada ka haridusvaldkonnale. Lean– ehk timmitud juhtimisviisi iseloomustavad järgmised põhimõtted: pidev areng ja austus inimeste vastu. Lean-põhimõtete rakendamisel kõrghariduses väheneb aja- ja rahakulu, suureneb tudengite rahulolu jpm.

Kasutades sirgjoonelist keelekasutust ja asjakohaseid näiteid, kirjeldab käesoleva raamatu autor detailselt muutuste läbiviimiseks vajaminevaid samme, pakkumaks kvaliteetset haridust. Lisaks esitab ta hulgaliselt empiirilisi tõendeid, mis tõstavad esile timmitud kõrghariduse põhimõtete edukat rakendamist suurtes ülikoolides.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv