Elektritehnika

“Energiasalvestid ja -salvestustehnoloogiad”, 2015

Käesolev õpik on mõeldud energeetika- ja mehaanikaeriala üliõpilastele, andmaks neile esmast ülevaadet energia salvestamise alal. Kuna raamat on pigem kirjeldav kui väga teoreetiline, siis sobib see ka kõigile teistele valdkonnast huvitatuile. Energiasalvestid on tänaste tarkvõrkude ja taastuvenergia kasutuse kontekstis üks võtmetehnoloogiaid. Antakse ülevaade kahest suurest energiasalvestamise viisist: elektri ja soojuse salvestamisest. Elektri salvestusviiside all vaadeldakse suurtes elektrisüsteemides ja hoonete elektripaigaldistes rakendatavaid salvestustehnoloogiaid. Soojuse salvestusviiside puhul käsitletakse aga eelkõige hoonetes ehk lokaalselt rakendatavaid salvestustehnoloogiaid. Lisaks antakse ülevaade salvestustehnoloogiate elu- ja kulutsükli tunnusjoontest ja lihtarvutustest elektrihinnaga spekuleerimisel. Raamatu lõpuosas on näidisülesanded, mille abil on võimalik teha lihtsamaid arvutusi erinevate hoonete ja objektide kohta.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv