Juhtimine ja turundus

Jenny Rogers “Juht kui treener : uus tee tulemusteni”, 2015

Käesolevas raamatus lükkavad autorid ümber nii mõnegi laias kasutuses olevate juhtimisvõtete kohta kehtiva eelduse ja näitavad samm-sammult, kuidas olla suurepärane juht ja saavutada hiilgavaid tulemusi. Selle julgustava ja inspireeriva raamatu peamist ideed võiks esitada külvamise metafoorina: enne saagi lõikamist on vaja külvata ja põllu eest hoolitseda, seda harida.

Treenimisvestluse struktuuriks on edasiarendatud klassikaline GROW (Goal-eesmärk, Reality-tegelikkus, Options-võimalused, Way forward-edasiminek) mudel, mida siin raamatus nimetatakse VAATA: Väljund, Asjaolud, Alternatiivid/tagajärjed, Tegevused, Analüüs. Selle mudeli kui tööriista vägi avaldub aga vaid siis, kui kasutajat tajutakse usaldusväärsena ja hoolivana. Treener peab uskuma, et lahendused ja vastused on inimeste sees olemas, et inimesed tunnevad arenemisest ja headest töötulemustest rõõmu, et treenimise tulemusena kasvab töötajate pühendumus, iseseisvus ja vastutustunne. Need on väärtused , mida pelga nõudmisega kunagi ei saavuta. Treenimine pole tehniline manipuleerimine või trikitamine „sidrunist kogu mahla väljapressimiseks“. Arendav juhtimine vastandub kardinaalselt iganenud „piitsa ja porgandi“ paradigmale. Sest koheldes töötajaid eeslitena, hakkavadki nad vastavalt käituma.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv