//
Loed praegu...
Logistika ja transport / Logistics and transport

Наталья Александровна Троицкая, Александр Бежанович Чубуков, Михаил Викторович Шилимов. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр “Академия”, 2009

venekKaubavedusid saab jaotada unimodaalseteks, multimodaalseteks ja intermodaalseteks. Käesolevas raamatus tutvustakse lähemalt multimodaalset ja intermodaalset tehnoloogiat kaubaveos. Multimodaalseteks vedudeks nimetatakse kaubavedusid, milles kasutatakse vähemalt kaht transpordiliiki. Veetav kaup ei ole veoprotsessi jooksul kindlas veoühikus, vaid võidakse laadida ühelt veoühikult või veovahendilt teisele. Tüüpilised multimodaalsed veod on mass- ja mahukaupade vedu raudteel, siseveeteedel, merel või maanteel. Intermodaalseteks vedudeks nimetatakse kaubavedusid, mille puhul on veetav kaup kogu veoprotsessi kestel ühes kindlas veoühikus (konteineris, treileris, raudteevagunis, veoauto furgoonis või veoautoga poolhaagises). Veoprotsessis kasutatakse vähemalt kaht veoviisi. Õpikus on lähemalt juttu ka transpordisüsteemi ajaloost, maailma kogemusest nii Venemaal kui Euroopas ja seadusandlusest.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Please follow and like us:

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com