Keskkonnatehnoloogia

Eldon D. Enger “Field & Laboratory Exercises in Environmental Science”, 2013

Käesolev laboratoorsete ülesannete kogumik annab keskkonnateaduste üliõpilastele praktilisi kogemusi, et kokku viia õpitud teooriaid ja praktikaid. Töövihikusse on kogutud 22 ülesannet järgmistel teemadel: ökoloogilised seaduspärasused, rahvaarv, saastatuse mõju, taastuvad energiaallikad, tahked jäätmed, kliimamuutused, maakasutus. Lisaks on antud juhiseid efektiivsete välipraktikumide planeerimiseks ja soovitusi erinevateks alternatiivseteks õppevormideks. Neid samu harjutusi ja ülesandeid on käesoleva õppematerjali koostajad ka ise õppetöös rakendanud ning nende efektiivsus on tõestatud.

Iga harjutus algab ülesandepüstitusega ja eesmärgi seadmisega, et üliõpilased teaksid, mida nad uurivad ja miks. Ülesannetele on juurde lisatud teemakohast taustamaterjali, juhendeid andmetabelite koostamiseks jms. Ülesannete lõppu on lisatud küsimused, millele vastamine eeldab üldistuste tegemise oskust nii kitsamatel kui laiematel teemadel keskkonnateaduses.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv