Psühholoogia ja pedagoogika

Tõnu Lehtsaar “Suhtlemiskonflikti psühholoogia”, 2015

„Suhtlemiskonflikti psühholoogia“ on raamat kõigile, keda huvitab suhtlemispsühholoogia. Raamat koosneb neljast osast. Esimeses antakse ülevaade sellest, mis on üldse konflikt ja milliseid konfliktitüüpe eristatakse. Teises peatükis tutvustatakse konflikti põhjuseid. Konfliktid võivad olla nii isikute- kui organisatsioonide ja riikide vahelised, kuid konflikt laheneb siiski peaaegu alati üksikisikute tasandil. Kolmandas peatükis käsitletakse konflikti vohamist, st olukordi kus konflikt väljub kontrolli alt ja haarab üha rohkem inimesi ja erinevaid küsimusi. Tutvustatakse erinevaid eskalatsioonimudeleid. Viimane osa on pühendatud konfliktide lahendamisele ja erinevatele taktikatele, mille eesmärgiks on jõuda konflikti lahenduseni. Iga peatükk lõppeb kokkuvõtva osaga ja teemakohaste mõttekildudega.

Konfliktid on mitmekihiline ja mitmetahuline nähtus. Käesolevas raamatus antakse vaid põgus psühholoogia-alane ülevaade konfliktiga seonduvast. Igal lugejal on õigus luua oma konfliktikontseptsioon ja selle töökindlust testivad aeg ja elu ise.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv