//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Jaan Rohusaar. Ehitusstaatika. TTK, 2015

„Ehitusstaatika“ on õppevahend TTK ehitusteaduskonna üliõpilastele ehitusmehaanika kursuse läbimiseks.

Ehitusmehaanika teoreetiline distsipliin jaotatakse kolmeks eraldiseisvaks õppeaineks: teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus, ehitusstaatika. Käesolevas õpikus täpsustakse teoreetilise mehaanika ja tugevusõpetuse õppeainete jooksul õpitut ning luuakse üldistatud arvutusmeetodid ja -eeskirjad välismõjude poolt põhjustatud sisejõudude ja paigutiste arvutamiseks nii staatikaga määratud kui ka määramatute varrassüsteemide jaoks, mis on aluseks konstruktsioonide ristlõigete tunnussuuruste määramisel.

Raamat on kirjutatud lihtsas keeles ja keerulisi matemaatilisi võtteid kasutamata, kuid loetust arusaamise eelduseks on sama autori varasemate õpikutega tutvumine (Teoreetiline mehaanika 2011, Tugevusõpetus ehitajale 2008, Tugevusõpetuse näidisülesanded 2008).

Õpik sobib kasutamiseks ka teistes kõrgkoolides, kus õpetatakse ehitusmehaanikat rakendusinseneri või arhitekti tasemel.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused