Reaalained

Alar Leibak “Kompleksmuutuja funktsioonid : õpik kõrgkoolidele”, 2015

Käesolevas õpikus käsitletakse kompleksmuutuja funktsiooniteooria klassikalisi peatükke. Eesmärk on anda ülevaade diferentseeruvatest kompleksmuutuja funktsioonidest, esitada seoseid teiste matemaatika harudega (algebra, arvuteooria, tõenäosusteooria) ning vaadelda mõningaid rakendusi (Laplace’i teisendus, Fourier’i teisendus, z-teisendus). Õpik on valminud loengute põhjal, mida autor on aastaid Tallinna Tehnikaülikoolis lugenud. Materjal on esitatud nii, et see oleks jõukohane üliõpilasele, kes on läbinud matemaatilise analüüsi põhikursused (ühe ja mitme reaalmuutuja funktsiooni diferentsiaal- ja integraalarvutus ning arv- ja funktsionaalridade põhimõisted) ja lineaaralgebra kursuse. Raamat koosneb 20 peatükist, lisatud on ka üle 200 näite. Iga peatüki lõpus on ülesanded, mis peaks hõlbustama õpiku materjali iseseisvat omandamist.

Õpiku alguses kirjeldatakse seost kompleksarvude ja tasandi vektorite vahel, seetõttu on kompleksarvud või kompleksmuutujafunktsioonid rakendatavad paljudes valdkondades, kus on tegemist tasandi vektorite või vektorväljadega tasandil. Peale mainitud valdkondade on kompleksmuutuja funktsioonid asendamatuks tööriistaks mitmete arvuteooria ülesannete lahendamisel. Viimast arvesse võttes on sellesse õpikusse lisatud analüütilise arvuteooria põhimõisteid ja -tulemusi (dzeetafunktsioonid ja aritmeetiliste funktsioonide Dirichlet’ read), et õpikut saaks kasutada täiendava õppevahendina arvuteooria kursustel.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv