Reaalained

Karl Ingermann “Soojustehnika mõõtevahendid : õpik kõrgkoolidele”, 2015

Käesolev õpik aitab täita lünka tehnoloogiliste mõõtmiste valdkonna eestikeelsete kõrgkooliõpikute osas. Tegemist on sama autori poolt varem välja antud õpiku “Temperatuuri mõõtmine” loogilise jätkuga. Sisu valikul on lähtutud põhiliselt TTÜ-s soojusenergeetika eriala õppivate üliõpilaste õppekavast, kuid ei ole unustatud ka teisi.

Käsitlemist leiavad materjalid, mis on seotud rõhu, voolava keskkonna voo ja vedelike nivoo mõõtmisega ning gaasianalüüsiga. Arvestades tänapäevase tootmise suurt automatiseerituse taset, on õpikus palju tähelepanu pööratud elektrilistele anduritele, mis sobivad automaatseks monitooringuks ja protsesside automaatreguleerimiseks. Mõõteprintsiipide käsitlemisel on esitatud palju illustreerivat materjali vastavate mõõtevahendite kohta.

Autori sõnul sobib õpik tehnoloogiliste erialade üliõpilastele, kuid raamatut saavad kasutada ka praktiseerivad insenerid ja tehnikud, kuna tehnika areng on tänapäeval kiire ja seetõttu paljud mõõteprintsiibid jõuavad enne tootmisse ja kasutusse kui kõrgkooli õpikusse. Autor on püüdnud hoida end kursis kõige uuega praktilise mõõtetehnika ja andurite alal. Suur osa mõõtevahendite ja andurite üldvaadetest on leitud internetist mõõtetehnikat tootvate ja müüvate firmade tootekataloogidest ja kasutusjuhenditest.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv