//
Loed praegu...
Majandus ja juhtimine / Economy and Management

Lembo Tanning. The Economic Crisis Lessons of Europe. Lambert Academic Publishing, 2015

Lembo ja Toivo Tanning annavad käesolevas raamatus põhjaliku ülevaate mittefinantssektori ettevõtete peamistest näitajatest tootmises, transpordis ja ehitussektoris enne ja pärast Euroopa majanduskriisi. Autorid analüüsivad, kuidas ettevõtted majanduskriisist üle said, kuidas suurendada oma konkurentsivõimet ning kuidas sünnivad ja surevad ettevõtted. Samuti üritatakse leida vastust järgmistele küsimusetele: Milliseid õppetunde on majanduskriis andnud Euroopa Liidule, eriti aga Balti riikidele? Kuidas päästa Euroopa majandus? Kuidas päästa lääne tsivilisatsioon?

Käesolev raamat ja ka autorite varasemad publikatsioonid pakuvad üldistatud soovitusi, toetudes Ameerika ja Euroopa majandusteadlaste akadeemiliste uuringute teoreetilistele alustele. Lisatud on hulgaliselt illustreerivaid tabeleid ja graafikuid. Iga peatüki lõpus on toodud järeldused ja viited.

Teos on suunatud ettevõtete juhtidele, majandusteadlastele, inseneridele, poliitikutele, teadlastele ja üliõpilastele, kellele pakuvad huvi majanduskriisi põhjused ja Euroopa ettevõtete areng. Samuti on raamat mõeldud kõigile laia silmaringiga inimestele, keda huvitab meid ümbritsev maailm, Euroopa saatus, eriti aga majandus.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused