//
Loed praegu...
Masinaehitus, elektri- ja robotitehnika / Mechanical, Robotics and Electrical Engineering

12th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II” : Kuressaare, Estonia, June 11-16, 2012. Elektriajam, 2012

Käesolev raamat on konverentsikogumik, mis sisaldab 11. – 16. juunil 2012. aastal Kuressaares toimunud XII rahvusvahelisel sümpoosiumil „Aktuaalseid probleeme elektri- ja energeetika valdkonnas“ ning energia- ja geotehnika doktorikoolis tutvustatud uurimistöid.

Konverentsil olid arutlusel järgmised teemad: elektriajamid, jõuelektroonika, mehhatroonika, elektroenergeetika, hajutatud energiasüsteemid ja tarkvõrgud ning mäendus. Osales ligikaudu 80 inimest 12 riigist (Etioopia, Portugal, Saksamaa, Sloveenia, Ungari, Hispaania, Läti, Poola, Ukraina, Soome, Austria jne).

Doktorikooli raames toimus ka 5 doktoritöö kaitsmist:

  • Zoja Raud „Research and Development of an Active Learning Technology for University-Level Educationin the Field of Electronics and Power Electronics“ (Aktiivõppetehnoloogia uurimine ja väljatöötamine kõrghariduse õppekavale elektroonika ja jõuelektroonika valdkonnas)
  • Andrei Blinov „Research of Switching Properties and Performance Improvement methods of High-Voltage IGBT based DC-DC Converters“ (Kõrgepingelistel IGBT transistoridel põhinevate alalispingemuundurite lülitusomaduste ja jõudluse suurendamise meetodite uurimine)
  • Veiko Karu „Potential usage of underground mined areas in Estonian oil shale deposit“ (Altkaevandatud alade kasutamine Eesti põlevkivimaardlas)
  • Heigo Mõlder „Vedelmetalli juhitava segamisvõimaluse uurimine alalisvoolu kaarleekahjus“
  • Lauri Kütt „Analysis and Development of Inductive Current Sensor for Power Line On-Line Measurements of Fast Transients“ (Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus)

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused